İDEAL DİN GÖREVLİSİ NASIL OLMALI?

Ahmet KÖKEN

info@eksendiyanetvakifsen.org       Özgeçmişi       Tüm Yazıları

İDEAL DİN GÖREVLİSİ NASIL OLMALI?

 

Görevimize nasıl işlerlik kazanması bakımından irdelenmesi gerekli olan güzel bir soru.Din görevlisi mensup olduğu dinini en iyi şekilde bilen,uygulayan,anlatan kişidir.Bu husus ayet ve hadislerde geniş olarak işlenmiştir.Bizler için asıl ve en önemli rehber Rasul-u Ekrem (A.S.V.) dır.

Bütün dini inanç sistemlerinde mabetler, inanılan varlığa karşı dini görevlerin,toplu veya ferdi olarak ibadetlerin icra edildiği,kişinin kendisini inandığı varlığa yakın hissettiği makanlardır.Bu yerler ilahi alemle dünyevi alemin kesiştiği,başka bir anlamda Allah ile insanın bir nevi buluştuğu ve kişinin kendisini ilahi huzurda hissettiği yerdir.Bu sebeple,İslam, manastırların,havraların,kiliselerin ve camilerin Allah’ın isimlerinin bolca anıldığı mekanlar olduğunu belirtmiş,buraların Allah’ın koruması altında olduğuna işaret etmiştir.(Hacc Suresi,40) Bundan dolayıda Din Görevlilerinin tam manasıyla eğitimli,verici ,yapıcı,hoşgörülü,insancıl değerlerin doruk noktası olması gerekmektedir.

 

Camiler,İslam şehirlerinin en önemli ve en belirgin özelliğidir.Müslümanlar ikamet ettikleri her yere büyük veya küçük bir cami inşa etmişlerdir.Bu camilerde de görev yapacak ulvi değerleri yapacak kişiler olması gerekmektedir.

 

Hz. Peygamber ile başlayan ilahi dinlerin yeni dönemi de ibadet ve mabet merkezli bir hayattır.Nübüvvetin ilk yıllarında Müşriklerin sıkıntılı davranışlarıyla da olsa ibadetleri Kabe’de yapmışlardır.Peygamber Efendimizin Cuma,Küba ve Mescid-i Nebevi’yi inşa ettirmesi ve kendisininde bilfiil çalışması cami ve görevlinin önemini ortaya koymaktadır.

 

Din Görevlisinin ilham kaynağı Hz.Mahammed (A.S.V.)’ir.Öyleyse Peygamberimizin hayatını birkaç farklı kaynaktan okumalı,araştırmalı ve özümsemili.Rasulüllah’ın hayat tarzını kendinde uygulamalı.Herkesin “işte bu “diye parmağıyla gösterdiği insan olmalı.

Çağın bilgi ve teknolojisine sırtını dönmemeli.Bilakis ilim ve fenni önce kendisi kullanmalı.Örneğin her Din Görevlisi bilgisayarı kullanmasını çok iyi bir şekilde bilmeli.Bilgisayarın sunmuş olduğu nimetlerden kendisi ve cemaatı istifade etmeli.İnternetle dünyayı daha iyi tanıyan Din Görevli özellikle genç cemaatına karşı aktif olur.Gençlik Din Görevlisinden bilimle dini aynı yönde aktarmasını istiyor.Dini eğitimini alırken de bilgi teknolojisini almak istiyor.Okul çağındaki bir öğrenciye Din görevlisi arkadaşım bilgisayar öğretse,bu çok mükemmel olur.

Keza yabancı dil bilmesi görevli arkadaşlarımızın görevlerine bir artı katar.Konuşmaları cemaat tarafından beğeniyle dinlenir.

 

AHMET KÖKEN

GENEL SEKRETER

 

 Okunma Sayısı : 1722         17.08.2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Anadolu Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

Adres : Korkut Reis Mah. GMK Bulvarı 30/19 Kızılay Çankaya ANKARA

Tel: +90 312 229 99 40 - pbx

Fax: +90 312 229 9936 -

Gsm: +90 505 739 18 19 - Mesut İbrahim KARAHAN - Genel Başkan

Gsm 2: +90 545 576 1984 - Muhammet Habib Buyruk

Email: info@eksendiyanetvakifsen.org

Web: http://www.eksendiyanetvakifsen.org/

Facebook
Twitter
Sosyal Medya